ნიუ-იორკი - რომელი საათია?

ნიუ-იორკი - მიმდინარე დრო და თარიღი:

ლონდონი - რომელი საათია?

ლონდონი - მიმდინარე დრო და თარიღი:

პარიზი - რომელი საათია?

პარიზი - მიმდინარე დრო და თარიღი:

ტოკიო - რომელი საათია?

ტოკიო - მიმდინარე დრო და თარიღი: